Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ sung lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà

Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích vừa có văn bản gửi các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới về việc bổ sung một số lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện tại Đền Đức Bà Loreto (Ý) năm 2019. Đây được cho là nơi xuất xứ của lời Kinh cầu Đức Bà, năm 1558. Đến năm 1587 Giáo hội chính thức phê chuẩn kinh cầu này.

Theo thông báo của Tòa thánh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa thêm ba lời nguyện vào bản kinh vẫn được gọi là Kinh cầu Đức Bà Loreto, ở Việt Nam thường gọi là Kinh cầu Đức Bà:

  • Lời cầu Đức Mẹ đầy lòng thương xót được đặt sau lời cầu Đức Mẹ là mẹ Hội Thánh.
  • Lời cầu Đức Mẹ là lẽ cậy trông được đặt sau lời cầu Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
  • Lời cầu Đức Bà nâng đỡ di dân được đặt sau lời cầu Đức bà bào chữa kẻ có tội.

Bản dịch tiếng Việt thông báo của Tòa thánh đã được Ủy ban Phụng tự – Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố như trên.

Giải thích về lý do bổ sung ba lời nguyện mới, văn bản của Tòa thánh cho nêu: “Không thể kể hết những tước hiệu và lời khẩn cầu mà lòng sùng mộ của các Kitô hữu đã dành cho Đức Trinh nữ Maria suốt bao thế kỷ qua, như một đặc ân và bảo đảm để đến với Chúa Kitô. Trong thời buổi hiện tại mang đầy dấu vết của tâm trạng bất ổn và xao động, đoàn Dân Thiên Chúa lại càng sốt sắng cậy trong vào Mẹ với tâm tình tràn đầy mến yêu và tín thác.

Nhận ra về tâm tình này và đón nhận những ước nguyện đã bày tỏ, Đức Giáo hoàng Phanxicô ước muốn đưa thêm ba lời cầu vào bản kinh…”.

Kinh cầu Đức Bà được Đức Giáo hoàng Xíttô V phê duyệt vào năm 1587. Kinh này còn được gọi là Kinh cầu Đức Bà Loreto. Loreto là Đền Maria Loreto ở Ý, nơi được cho là xuất xứ của lời kinh cầu này vào năm 1558.

Vào năm 1980, Kinh cầu Đức Bà được Giáo hội bổ sung thêm lời cầu Đức Mẹ là mẹ Hội Thánh, đặt ngay sau lời cầu Đức Mẹ Chúa Kitô.

Kinh cầu Đức bà
(Những dòng in đậm là lời cầu mới được Đức Giáo hoàng Phanxicô thêm vào).

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa Thành Thần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Thưa: Chúa thương xót chúng con.
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

YẾN HẠ

>> Hội đồng Mục vụ – Bài 1: Tre già nhưng măng chưa mọc