Người ngoài Công giáo có được tham gia ca đoàn không?

Việc mời những người ngoài Công giáo tham gia ca đoàn với mục đích truyền giáo để họ có thể trở thành Kitô hữu, theo tôi, đó là một việc đáng khuyến khích.

Thưa cha, có một số nhà thờ không cho phép người ngoài Công giáo tham gia ca đoàn để hát phụng vụ thánh lễ với lý do “ca viên là thừa tác viên phụng vụ”.

Trong khi đó có những ca đoàn vẫn để, thậm chí mời những người ngoài Công giáo tham dự bởi theo họ, việc hát thánh ca là một hoạt động truyền giáo, cụ thể là có một số thành viên ngoài Công giáo đã trở thành Kitô hữu sau một thời gian tham gia ca đoàn. Vậy theo Cha, nên hành xử thế nào cho đúng?

LM VINH SƠN NGUYÊN HOÀ, SSS:

Rất đúng khi nói “ca viên là thừa tác viên phụng vụ”.

Tài liệu Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc của Ủy ban Thánh nhạc ở số 33 còn xác định thêm:

“… Các thành viên ca đoàn hãy phục vụ với đức tin sáng ngời… nhìn nhận mình là thành viên của cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ”.

Vì thế, một ca viên đương nhiên phải là người Công giáo hay một Kitô hữu gương mẫu về đức tin. Thế nhưng, việc mời những người ngoài Công giáo tham gia ca đoàn với mục đích truyền giáo để họ có thể trở thành Kitô hữu, theo tôi, đó là một việc đáng khuyến khích.

Điều cần thiết là biết rõ ý hướng của họ, nghĩa là biết chắc họ có thể nhờ thánh ca, nhất là biết cầu nguyện bằng thánh ca, để sau đó họ có thể tìm hiểu hay được hướng dẫn và học hỏi thêm để trở thành một Kitô hữu qua các bí tích nhập đạo.

Xin vui lòng gửi email về mục THẮC MẮC: toasoandonghanh@gmail.com. Câu hỏi của quí vị sẽ được gửi đến quý cha để giải đáp.

>> Về lập gia đình, chức phó tế vẫn còn