Về lập gia đình, chức phó tế vẫn còn

Các phó tế và linh mục được chọn lựa để lãnh nhận chức thánh và gia nhập hàng giáo sĩ, nhưng trong lịch sử của Giáo Hội không thiếu các phó tế và các linh mục xin huyền tục.

Thưa cha, con đọc Đồng Hành được biết câu chuyện của học giả Hoàng Xuân Việt. Ông đã là thầy phó tế và chỉ còn vài ngày nữa là chịu chức linh mục. Thế nhưng ông đã chọn xuất tu để chuyên tâm cho việc nghiên cứu và viết sách.

Con xin hỏi, trong trường hợp này chức phó tế của ông có còn không? Con xin chân thành cảm ơn cha!

Linh mục Đa Minh Vũ Văn Thiêm:

Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta cùng sơ lược về bảy Bí tích. Trong bảy Bí tích của Hội Thánh Công Giáo có:

  • Ba Bí tích khai tâm: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể
  • Bốn Bí tích phục vụ cộng đoàn: Hoà Giải, Xức Dầu bệnh nhân, Truyền Chức và Hôn Phối.

Trong đó có ba Bí tích ghi ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xoá, nghĩa là chỉ lãnh nhận một lần mà thôi. Đó là các Bí tích: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh (Giáo lý Hội Thánh Công giáo 1992 các số 1271, 1304 và 1583; Giáo luật 1983 điều 1008).

Trở lại câu hỏi của bạn đặt ra là chức Phó tế của học giả Hoàng Xuân Việt có còn hay không? Theo Giáo lý của Hội Thánh và theo Bộ Giáo luật năm 1983 thì chức phó tế của thầy Việt ngày xưa và học giả Hoàng Xuân Việt sau này vẫn còn.

Bí tích Truyền Chức được chia ra làm ba cấp bậc: Giám mục, linh mục và phó tế. Theo Giáo lý của Hội Thánh Công giáo năm 1992, số 1570, Phó Tế là người được đặt lên, không hẳn để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng để phục vụ. Một trong các phận vụ Phó Tế là phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc cử hành mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ, trao Mình Thánh Chúa, chứng hôn, Rửa Tội, công bố và rao giảng Tin Mừng, chủ toạ lễ nghi an táng và đặc biệt là việc bác ái.

Dù các phó tế và linh mục được Thiên Chúa kêu gọi và Giáo Hội chọn lựa để lãnh nhận chức thánh và gia nhập hàng giáo sĩ, nhưng trong lịch sử của Giáo Hội không thiếu các phó tế và các linh mục đã xin huyền tục, hoặc bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ với rất nhiều lý do về đức tin, luân lý và ý muốn cá nhân…

Giáo lý Hội Thánh Công giáo 1992 số 1583 cũng đề cập tới việc các phó tế hoặc linh mục xin huyền tục, nói cách nôm na là về lập gia đình như sau:

Người lãnh nhận chức thánh thành sự, vì lý do hệ trọng, có thể được chước miễn những bổn phận và chức vụ gắn liền với chức thánh hay bị cấm thi hành chức vụ, nhưng không thể trở về bậc giáo dân đúng nghĩa vì ấn tín bí tích Truyền Chức không thể xóa nhòa được. Ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh vẫn tồn tại mãi mãi”.

Giáo Luật điều 290 triệt 3 cũng nói đến việc mất bậc giáo sĩ của các phó tế và linh mục cụ thể như sau: “Do phúc chiếu của Tông Toà; nhưng Tông Toà chỉ ban phúc chiếu này cho các phó tế khi có lý do nghiêm trọng, và cho các linh mục khi có lý do rất nghiêm trọng mà thôi“.

Như vậy, các phó tế hoặc linh mục khi có lý do nghiêm trọng như Giáo luật điều 290 triệt 3 nói đến có thể làm đơn xin Toà Thánh được huyền tục và xin Đức Giáo Hoàng miễn chuẩn giữ luật độc thân do đã tuyên hứa khi lãnh nhận chức phó tế và linh mục để lãnh nhận Bí tích hôn phối một cách hợp pháp.

Nói một cách đơn giản, chức linh mục, phó tế vẫn còn vì là ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xoá, nhưng việc thi hành chức vụ phó tế hoặc linh bị ngưng do một phúc chiếu của Toà Thánh.

LM ĐA MINH VŨ VĂN THIÊM, Giáo phận Thái Bình

Xin vui lòng gửi email về mục THẮC MẮC: toasoandonghanh@gmail.com. Câu hỏi của quí vị sẽ được gửi đến quý cha để giải đáp.

>> Tu xuất, người là ai?