Giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số

Internet đang đặt ra rất nhiều nguy cơ cho trẻ em, vì nó là “một hệ thống được phát triển dành cho người lớn”.

Đức Giám mục John Sherrington, Giám mục Phụ tá Giáo phận Westminster, Hoa Kỳ, đã đề cập đến điều này tại Đại hội Thế giới về phẩm giá của trẻ em trong thời đại kỹ thuật số. Đại hội do Tòa Thánh Vatican tổ chức.

Ngài nói rằng: “Việc tổ chức công nghị cho thấy Tòa Thánh thật sự quan tâm đến tình hình hiện tại, đến những mối nguy hiểm mà trẻ em phải đối mặt trong thời đại Internet”.

“Internet là một hệ thống được phát triển dành cho người lớn, giúp cho việc tự do truyền thông. Nhưng ngày nay trẻ em và thanh thiếu niên đang sử dụng nó rất nhiều. Do đó, có rất nhiều nguy hiểm mà kẻ khác có thể lợi dụng”.

“Internet có thể được sử dụng để giúp con người thăng tiến nhưng cũng có thể trở thành những phương tiện để lạm dụng trẻ em, tống tiền và những hình thức nô lệ khác”.

Đức Giám mục Sherrington đã nói như vậy trong bài phát biểu kết thúc hội nghị dành cho các giám mục Công giáo tại Anh và Xứ Wales, nhóm họp ở Leeds. Ngài khẳng định rằng hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn Roma, trong đó tuyên bố rằng: “Chúng ta phải đòi hỏi những người cung cấp dịch vụ Internet phải đề cao trách nhiệm và đầu tư vào việc nâng cao các biện pháp nhằm hạn chế và kiểm soát các phương thức gây tổn hại sâu sắc khi sử dụng Internet”.

Sau khi đọc xong tuyên ngôn, Đức Cha Sherrington nói: “Đó là công việc của các công ty, của các chính phủ và của nhiều cơ quan khác nhau, nhưng tiếng nói của Giáo hội Công giáo về việc này – mà trong đại hội cũng có rất nhiều chuyên gia – là để cổ vũ và bảo vệ phẩm giá của trẻ em trong thời đại kỹ thuật số này”.

Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Thế giới, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Chúng ta đang làm gì để đảm bảo rằng trẻ em sẽ không bị che khuất và hư hỏng bởi những gì chúng sẽ tìm thấy trên Internet, một phương tiện sẽ sớm trở nên rất đỗi quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng?”.

Giáo hội có nhiệm vụ “bảo vệ phẩm giá của trẻ em trong kỷ nguyên số này” – Đức Giám mục Sherrington.

NGUYỄN VĂN HUY
Theo Catholic Herald

>> Nhân đức toả sáng nơi Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận