Giai thọại thánh ca: Luật yêu thương của cha Rôcô Nguyễn Duy: Ý nhạc tuôn chảy từ nghi thức rửa chân

Trong một thánh lễ Tiệc ly chiều thứ Năm, thầy Duy vừa cầu nguyện vừa quan sát linh mục chủ sự quỳ xuống rửa chân, một dòng nhạc nhẹ nhàng chảy vào tâm trí tác giả.