LM Yuse Tiến Lộc, CSsR: Linh mục là Thiên chức vĩnh cửu, không bao giờ tôi có ý định không làm linh mục nữa!

"Thiên chức linh mục của mình là Thiên chức vĩnh cửu. Không bao giờ mình có ý định là bỏ cái áo ấy đi hay là không làm linh mục nữa", Cha Yuse Tiến Lộc Tâm sự. - Ở tuổi 80, lại thêm bệnh tim và đã bị đột quị đến lần thứ 3, việc chăm sóc sức khỏe của cha Tiến Lộc được bác sĩ đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe mà nhà hưu dưỡng của tu viện không thể thực hiện. - Những câu chuyện buồn vào cuối đời linh mục.

Sau dịp kỷ niệm 50 hồng ân linh mục và thượng thọ bát tuần, Cha Yuse Tiến Lộc – Dòng Chúa Cứu Thế, đã dành cho Đồng Hành một cuộc trò chuyện thân mật. Câu chuyện xoay quanh chuyện gần đây có những người xấu miệng đã nói những điều không hay về Thiên chức linh mục của cha. Trong cuộc phỏng vấn này, cha cũng chia sẻ về cuộc sống hiện nay của cha trong việc chăm sóc sức khỏe sau cơn bạo bệnh, chuyện con cháu trong gia đình…