Mùa của Thánh Giá, cầu nguyện và ăn chay

Thánh giá thúc giục chúng ta ăn năn hối cải, thay đổi đời sống để đáp lại ơn Chúa Giê-su chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

Ý tưởng chính mà Mùa Chay chú trọng tới là: Thánh giá, sự cầu nguyện và ăn chay.

Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kéo dài trong 40 ngày. 40 ngày này nhằm chuẩn bị cho tín hữu sống mầu nhiệm cuộc thương khó của Đức Giê-su, đón nhận cái chết và mừng cuộc phục sinh của Người.

Ngoài ra, Mùa Chay cũng còn nhắc cho ai nấy nhớ 40 đêm ngày Người ăn chay cầu nguyện và để bị cám dỗ trước khi công khai ra truyền đạo.

Trong Mùa Chay, Hội Thánh đón nhận tin mừng cứu độ với một sự quảng đại đặc biệt. Vì thế, Hội Thánh rất chú ý lắng nghe những lời loan báo về Nước Thiên Chúa, về cái chết của Đức Giê-su trên thập giá để làm lễ hy sinh giao hòa con người với Thiên Chúa.

Ý tưởng chính mà Mùa Chay chú trọng tới là: Thánh giá, sự cầu nguyện và ăn chay.

. Thánh giá

Mùa Chay là mùa rất thích hợp để lay động và giáo dục lương tâm.

Trong mùa Chay, các tín hữu chú ý đặc biệt nhìn lên thánh giá. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không chỉ nhớ lại những sự việc đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm mà còn đón nhận một bài học là Đức Giê-su hôm qua cũng như hôm nay muôn đời là một (Hr 3,8).

Thánh giá của Người là một lời thúc giục chúng ta ăn năn hối cải, thay đổi đời sống để đáp lại ơn Người chịu chết để cứu chuộc chúng ta, để biến đổi chúng ta, từ tình trạng thù nghịch, trở nên con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.

. Cầu nguyện

Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Đức Giê-su nhắc đến cầu nguyện và gắn liền cầu nguyện với thay đổi đời sống. Phải cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa mới mong thay đổi được đời sống, vì nhờ cầu nguyện con người được lay động thức tỉnh.

Trong Mùa Chay, chúng ta phải cố gắng cầu nguyện, tìm ra thời giờ và những nơi thích hợp để cầu nguyện. Cầu nguyện đưa chúng ta ra khỏi thái độ dửng dưng và làm cho chúng ta nhạy cảm với những điều có liên quan đến Chúa và linh hồn.

Mùa Chay là mùa rất thích hợp để lay động và giáo dục lương tâm. Trong mùa này, Hội Thánh nhắc nhở tín hữu xưng tội để lương tâm được trong sạch mà sống mầu nhiệm phục sinh trong niềm vui.

. Ăn chay

Làm phúc và ăn chay là những phương tiện liên hệ mật thiết với nhau để giúp ăn năn sám hối. Ăn chay có nghĩa là thắng mình, là đòi hỏi với chính mình, sẵn sàng từ chối ăn uống và sẵn sàng hy sinh những thú vui dù chính đáng.

Làm phúc có nghĩa là chia vui, sẻ buồn với những người khác, lo giúp đỡ người ta không chỉ bằng vật chất mà còn bằng cả tinh thần nữa. Chính nhờ thế, chúng ta tỏ ra cởi mở đối với những người khác, biết nhận ra những nhu cầu của họ và cảm thông với họ về những nỗi đau buồn, đồng thời tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó của họ và làm cho họ vơi nhẹ những nỗi đau buồn.

Như vậy, cầu nguyện để kết hợp với Chúa, đồng thời cũng hướng chúng ta tới tha nhân. Khi chúng ta tỏ ra đòi hỏi đối với mình và quảng đại đối với tha nhân là chúng ta thực hiện công việc thay đổi đời sống một cách cụ thể. Do tình liên đới, đặc biệt đối với những ai đau khổ và thiếu thốn, chúng ta sống kết hiệp với Đức Ki-tô chịu đau khổ và chịu đóng đinh.

Trên đây là vắn tắt mấy điều chính yếu về Mùa Chay. Chúng ta ăn chay bằng việc hãm mình, phạt xác, bớt vui chơi ăn uống. Nhưng không phải chỉ có vậy mà còn có thêm việc làm phúc bố thí, chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ, bênh vực những người cô thế cô thân và cuối cùng là xé lòng chứ đừng xé áo như ngôn sứ Giô-en dạy.

LM AN-RÊ ĐỖ XUÂN QUẾ, OP